Türelem és bizalom - az idei évem vezérszavai

Ismét megtett egy kört Földünk a Nap körül. Ki tudja, már hányadikat a létezése során. Egy órákról szóló műsorban mondta egy órásmester, hogy "Lenyűgöz az, hogy úgy legyen része az idő az életnek, hogy ne a szolgájává váljunk." Valóban nagy kihívás ez olykor. Mindenesetre az év első napja egy szép naplementével ajándékozott meg minket (ld. fent).

Sok emberért, dologért vagyok hálás, amit az előző év adott. Nagyjából össze is foglalja ez a kollázs, hogy mi mindenkiért és mindenért. 

Türelem és bizalom: ez a két szó az, amit az idei évben jobban szeretnék beépíteni az életembe.  A türelmet azért, hogy ne szolgája legyek az időnek és időt adjak a másik embernek; a bizalmat pedig azért, hogy az, akiben/amiben bízom, megtehesse azt, amire rendeltetett, ami a feladata az én életemben, az ő életében. 


Türelem

"Hitetek próbatétele állhatatosságot eredményez" - írja Szent Jakab apostol.

Mit jelent állhatatosnak, türelmesnek lenni az életben és a próbatételek idején? Ezt természetesen nem könnyű megérteni. - A keresztény türelem elkülönül a belenyugvástól és a legyőzöttség érzésétől. Ehelyett olyan, mint annak az erénye, aki úton van, nem pedig egy helyben áll, bezárkózva. [...]

Mit taníthat nekünk a türelem (olaszul: pazienza - a szerk.) szó etimológiája? A felelősséget, mert a türelem nem hagyja magára a szenvedést, hanem magára veszi, és ezt nagy örömmel teszi, ahogyan az apostol írja. A türelem felemelést jelent, nem pedig azt, hogy átruházza másra a problémát, hogy az hordozza a nehézséget: én hordozom, ez az én nehézségem és az én problémám. Szenvedek miatta? Igen, persze, de mégis magamra veszem, mondja az ilyen ember. A türelem annak a bölcsessége, aki párbeszédet tud folytatni a saját korlátaival. Rengeteg korlát van az életben, de a türelmetlen ember nem akarja elfogadni, és figyelmen kívül hagyja őket, mert nem tud párbeszédet folytatni saját korlátaival. A mindenhatóság vagy a lustaság érzése uralhatja az ilyen embert. [...] Ha az üdvösségtörténetre tekintünk, láthatjuk Isten, a mi Atyánk türelmét, aki vezette és vitte előre makacs népét, amikor az bálványokat tákolt, vagy letért az útról erre-arra. Az is a türelem jele, hogy az Atya mindannyiunkat elkísér, és kivárja, amíg elérkezik a saját időnk. Isten elküldte Fiát, hogy türelmes legyen, vállalja küldetését, és határozottan felajánlja önmagát a szenvedésre.

Forrás: Ferenc pápa (magyarkurir.hu)

Bizalom

"Csodálom Isten bizalmát: drága Szent Fiát, Szent Józsefre és Szűz Máriára bízza. Nem küld vele láng pallosú, őrző-védő kerubokat. A kis Jézus az emberek karjába veti magát, mert tudja azt, hogy az ember jó, hisz minden embert az ő Mennyei Atyja teremtett, és ő selejtet nem teremt.

Jézus, a védtelen kisbaba, bizakodó szeretettel simul oda Máriához, fúrja fejét József karjai közé, és tudja azt, hogy ez az emberpár gondját viseli. Heródes a gyermek életére tör, a Szentcsalád mindent hátrahagyva, mindenről lemondva, kész az élet, a szeretet mellett dönteni. Elmenekülnek Egyiptomba, hogy megmentsék Jézus életét. Az isteni bizalom gyümölcsöt terem!

Azt gondolom, hogy nekem is bíznom kell az emberben, az Isten által teremtett csodában, akit Isten társul, testvérül, barátul adott nekem. Hiszem, hogy a törött csont vágyik összeforrni, egésszé válva életre kelni. Él a vágy a gyógyulás után!

Hiszem, hogy népem, nemzetem él, és együtt akar szeretetben élni mindazokkal, akik szeretettel megosztják vele a Kárpát-medence csodaszép tájait.

Hiszem, hogy akár a többi nemzetet, Isten bennünket, magyarokat is szeretetből, jóságból teremtett. Arra teremtett, hogy világító, életet adó, fényt hordozó gyermekei legyünk. Isten áldása legyen a bizalmukon, mely otthont ad nekünk."

Forrás: Böjte Csaba - Jövőt, reményt mindenkinek!